Company cover
Company Avatar
Công ty Cổ phần Nhân lực GMAS
Số 473 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
Chưa có thông tin năm sáng lập

Giới thiệu công ty

Line

Chúng tôi đang tuyển dụng 21 vị trí

Line

Bình luận