Company cover
Company Avatar
C.ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cung Ứng Nhân Lực Quang Trung
159 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Long Biên, Hà Nội
Sáng lập năm 2008

Giới thiệu công ty

Line

Chúng tôi đang tuyển dụng 2 vị trí

Line

Bình luận