Thỏa Thuận Sử Dụng

Xin hãy đọc cẩn thận những điều khoản của Bản thỏa thuận sử dụng khi truy cập vào Website việc làm JobCats.vn, và nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Bản thỏa thuận này, xin đừng truy cập vào Website JobCats.vn. Việc bạn truy cập, sử dụng trang Web JobCats.vn có nghĩa là bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc với điều khoản, điều kiện của  Bản thỏa thuận sử dụng này.

JobCats.vn (“JobCats.vn” hay “chúng tôi”) là trang Web việc làm trực tuyến. Người tìm việc có thể tìm công việc hay tạo hồ sơ ở đây. Nhà tuyển dụng có thể đăng thông báo tuyển dụng hay tìm kiếm hồ sơ trên trang Website. Chúng tôi trang bị các ứng dụng, công cụ hỗ trợ cần thiết nhằm giúp nhà tuyển dụng tìm được những ứng viên phù hợp nhất cũng như giúp các ứng viên có thể tìm kiếm được công việc phù hợp nhất với khả năng của mình.

Tất cả những dịch vụ được cung cấp và quản lý bởi JobCats.vn, máy chủ đươc đặt và xử lý tại Việt Nam.

1. Cách sử dụng dịch vụ

Bạn có thể sử dụng JobCats.vn nếu bạn đồng ý với Bản thỏa thuận sử dụng và Bản quy định bảo mật. Nếu bạn không đồng ý với các quy định của Bản thỏa thuận sử dụng do chúng tôi quy định xin đừng truy cập vào trang Website này. Nếu bạn sử dụng dịch vụ với tư cách là thành viên của chúng tôi, xin vui lòng đăng ký theo những quy trình mà chúng tôi thiết lập sẳn. Xin hãy kiểm tra cẩn thận trước khi sử dụng WEBSITE bởi vì dịch vụ của chúng tôi bao gồm dịch vụ có phí và dịch vụ không phí. Ngoài ra, bạn phải chịu toàn bộ chi phí cũng như trách nhiệm khi truy cập và sử dụng trang Website JobCats.vn.

2. Dịch vụ và các hành động cấm trong trang Website

Liên kết bên thứ 3

Nếu bạn chọn đường dẫn liên kết bên thứ 3, bao gồm cả các trang Quảng cáo, bạn sẽ rời trang Job Cats .vn và truy cập vào trang Web bạn vừa chọn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những nội dung mà trang Website đó cung cấp.Và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về những nội dung do  những Công ty, cá nhân (người) khác cung cấp cho dù là bạn chọn đường truyền truy cập từ trang Web của chúng tôi (JobCats.vn). Và khi đó, bạn phải tuân theo quy định, nội dung của trang Web đó.

Dịch vụ và thông tin trên trang Website JobCats.vn

JobCats là chủ sở hữu các nội dung trên JobCats.vn, bản quyền, tất cả các quyền hợp pháp khác đều thuộc quyền quản lý, sử dụng của JobCats.vn. Người sử dụng không có quyền sao chép, upload, công bố, sửa chữa, tạo ra các sản phẩm tái sinh, cắt xén, xuyên tạc, chuyển nhượng, phát tán mà không có sự đồng ý của JobCats.vn. Ngoài ra,JobCats.vn là chủ sở hữu của tên thương mại “JobCats”, logo và tên miền “JobCats.vn”,  và người sử dụng không được quyền sử dụng khi chưa có sự đồng ý của JobCats.vn.

 Khi các tập tin, hình ảnh, phần mềm, chương trình được làm bởi JobCats.vn trong tình trạng có thể download, chúng tôi cho phép người sử dụng sử dụng trong 1 phạm vi giới hạn không nhằm mục đích thương mại, nhưng sự cho phép này  không có nghĩa rằng JobCats đã cho phép bạn khai thác bản quyền. Người sử dụng cũng không được download các file để tái sản xuất, để đăng tải, thông báo, chuyển giao, phát tán. Ngoài ra bạn phải tuân thủ các chỉ dẫn khác mà chúng tôi thiết lập khi bạn muốn sử dụng các file này. Người sử dụng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm với những tin tức kiếm được khi truy cập trong trang Website. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo đảm về nguồn thông tin và tính chính xác toàn vẹn của nội dung đó.

 Cung cấp dịch vụ

JobCats.vn sẽ trả lời các câu hỏi gửi bằng email của người sử dụng bằng Email. Chúng tôi sẽ không xác nhân bằng Điện thoại, Fax, hay các cách thức khác. Đối tượng được hỗ trợ sẽ được giới hạn bởi JobCats.vn. JobCats.vn không cung cấp các thiết bị cho người sử dụng dùng như máy tính, các thiết bị về thông tin, phần mềm thông tin, tất cả các trang thiết bị về internet. Chúng tôi mong bạn hiểu rằng có những trường hợp JobCats.vn không thể cung cấp những nội dung đề nghị trong trang Web JobCats.vn.

Hành vi cấm

Để bảo vệ trang Web dịch vụ việc làm JobCats.vn hoạt động hiệu quả. Những hành động sau đây là nghiệm cấm:

1) Hành động vi phạm pháp luật, góp phần hay khuyến khích các hành vi phạm pháp.
2) Hành động hạn chế hoặc ngăn cản, gây trở ngại những hoạt động truy cập của người sử dụng khác.

3) Hành động xâm phạm hệ thống quản trị mạng hay hệ thống mạng của Web JobCats.vn.
4) Hành động xâm phạm danh dự, uy tín, bí mật đời tư, quyền công bố thông tin cá nhân, bản quyền, .. và các quyền hợp pháp khác.

5) Hành động vu khống, đe dọa, quấy rối, gây thiệt hại về tinh thần, vật chất cho người khác.

6) Hành động tải liên tục, đăng ký hàng loạt, những bức Ảnh (hình ảnh) có kích cỡ hoặc các hành vi tương tự

7) Hành động mạo nhận người khác.

8) Hành động gửi những chuổi mail, phát tán các spam mail.

9) Hành vi thu thập,tập hợp, tích góp những thông tin cá nhân của người sử dụng khác.
10) Và những hành động phi đạo đức, chống lại trật tự xã hội.

11) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

3. Thông tin của người sử dụng

Tất cả các quyền đối với  thông tin có trong hồ sơ tuyển dụng, thông tin đăng tuyển, các dữ liệu, tập tin, nội dung thông tin mà người  sử dụng cung cấp lên Website JobCats.vn  là thuộc về người sử dụng. JobCats.vn  được quyền sử dụng những thông tin này cho việc quản trị trang web ngay khi người sử dụng cung cấp lên và có thể chuyển cho bên thứ 3 sử dụng trong cùng một mục  đích 

Bạn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. JobCats.vn và các đối tác của chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thông tin do người sử dụng JobCats.vn cung cấp. Ngoài ra, JobCats.vn và đối tác của chúng tôi sẽ không có trách nhiệm phải xem xét để xóa những thông tin không đúng mức, hay bất hợp pháp.

Người sử dụng không được đóng góp những nội dung thuộc Hành vi cấm đã được quy định trong Bản thỏa thuận sử dụng,và các điều khoản bảo mật  của  JobCats.vn. Ngoài ra, người sử dụng không được thay đổi cấu trúc, sắp xếp phân loại các các dữ liệu được đóng góp từ người khác.

JobCats.vn có toàn quyền xóa, thay đổi, những thông tin chung. Chúng tôi có thể ngăn chặn sự sử dụng dịch vụ, hay xóa đăng ký sử dụng mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý gì.  Chúng tôi có thể xóa ngay lập tức những thông tin đóng góp mà chúng tôi cho rằng bất lợi cho website JobCats.vn . Thêm vào đó, chúng tôi có thể chia sẻ, tiết lộ các thông tin đăng ký, quá trình sử dụng,  nội dung email của người sử dụng cho bên thứ ba trong các trường hợp sau:

1) Khi JobCats.vn bị yêu cầu bởi toà án, cánh sát, các cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác hoặc để thực hiện các yêu cầu pháp lý

2) Khi JobCats.vn phải bảo vệ hệ thống hoặc khi có sự cố xảy ra.

3) Khi JobCats.vn thấy điều đó là cần thiết để  bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, các công ty đối tác, những người sử dụng khác, hay của bên thứ ba trên cơ sở phù hợp pháp luật.

4) Và các trường hợp hợp pháp khác.

4. Sự miễm trừ trách nhiệm về dịch vụ của JobCats.vn

Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thiết bị, máy móc mà bạn dùng để truy cập vào trang Web JobCats.vn như: Thiết bị truy cập, thiết bị để chuyển tải. Khi sử dụng JobCats.vn. Bạn phải tự trang bị máy móc, thiết bị cần thiết cho quá trình đăng nhập, truyền tải và bạn phải tự chịu mọi trách nhiệm và phí tổn phát sinh trong quá trình sử dụng.

Chúng tôi không đảm bảo việc loại trừ các yếu tố gây hại đến nội dung và thông tin được đăng tải trên JobCats.vn, bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố sau: hành vi cố ý vi phạm và gây thiệt hại từ bên thứ ba, hoặc Virus. Chúng tôi không đảm bảo việc cung cấp dịch vụ mà không có bất kỳ sự cố trục trặc, sai chức năng hoặc những vấn đề khác tác động. Ngoài ra, chúng tôi cũng không đảm bảo sẽ thực hiện việc phục hồi,hoặc xóa virus và các yếu tố gây hại khác khi có vấn đề xảy ra.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy, tính thích ứng, và kết quả do việc sử dụng thông tin, dịch vụ, trong JobCats.vn gây ra. Nếu bạn bị thiệt hại do việc sử dụng thông tin, dịch vụ của JobCats.vn, đây là sự rủi ro của bạn,  bạn sẽ phải tự khắc phục những tổn thất ngoài ý muốn đó.

Miễn trừ trách nhiệm trong các trường hợp dịch vụ bị gián đoạn.

Chúng tôi có quyền quyết định ngừng các dịch vụ trong JobCats.vn bất cứ lúc nào. Chúng tôi không có bất cứ trách nhiệm gì trước người sử dụng hay bên thứ ba đối với việc ngừng cung cấp dịch vụ này, cho dù có thể bạn bị thiệt hại vì việc sử dụng dịch vụ bị gián đọan. Khi chúng tôi đưa ra một vài ý kiến tư vấn, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm và không bị ràng buộc với các ý kiến tư vấn đó.

5. Quy định bảo mật

JobCats.vn quản lý nghiêm túc các thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng thông tin của bạn phù hợp với Bản Quy Định Bảo Mật. Xin hãy đọc cẩn thận bản Quy Định Bảo Mật vì người sử dụng sẽ phải đồng ý với những điều khoản này. 

6. Sự thay đổi trong bản thỏa thuận sử dụng

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung trong bản thỏa thuận này. Xin hãy xác nhận thường xuyên vì chúng tôi có thể thay đổi nội dung Bản thỏa thuận sử dụng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Website của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những điều kiện thay đổi trong bản thỏa thuận sử dụng.

7. Cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh trên sàn giao dịch jobcats.vn

Các biện pháp giải quyết tranh chấp bao gồm: tự thỏa thuận và đưa ra cơ quan pháp luật. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp,  Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của www.jobcats.vn và thực hiện như sau:

B1: Nhà tuyển dụng, người lao động có thể gửi đon khiếu nại về chất lượng dịch vụ website tới địa chỉ: Tầng 1, nhà A3, khu A, TT1, Ô 3, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; gọi điện khiếu nại đến Số điện thoại: 02438611222; hoặc gửi mail khiếu nại đến và

B2: Mọi thông tin phản ảnh của khách hàng về chất lượng dịch vụ website sẽ được bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp nhận, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì jobcats.vn sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ khách hàng một cách cụ thể để giải quyết tranh chấp đó. Thời gian giải quyết khiếu nại trong  vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được thông tin khiếu nại.

B3: Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

8. Quy chế hoạt động website jobcats.vn

 1. Nguyên tắc chung

   Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản & Điều Kiện này trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên website đăng tuyển dụng jobcats.vn (sau đây gọi là “Website JOBCATS”) của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Geene (sau đây gọi là “Công ty”). Bằng việc chấp thuận Điều Khoản & Điều Kiện này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng Dịch vụ trên Website JOBCATS.

   Website JOBCATS bảo lưu quyền thay đổi các dịch vụ, sản phẩm, biểu giá và phương thức tính giá và các thay đổi khác của Website JOBCATS từng thời gian mà không phải thông báo trước cho người sử dụng nếu thấy phù hợp.

   Jobcats.vn là một trang Web trên mạng Internet được thiết kế cho phép những người sử dụng đăng thông báo tuyển dụng và/hoặc xem các công việc do những người sử dụng khác đăng lên, hoặc tương tác với những người sử dụng khác. Jobcats.vn do Công ty trách nhiệm hữu hạn Geene, Ltd. sở hữu và điều hành. Website JOBCATS chứa và có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, các liên kết, video, phần mềm, tranh ảnh và các nội dung, dữ liệu khác (gọi chung là “nội dung”) được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy nhập tới được, gồm các thư mục, cơ sở dữ liệu và các vùng trên website của Jobcats.vn mà người sử dụng có thể thay đổi được, chẳng hạn như đăng quảng cáo tuyển dụng, tải lên các tệp đa phương tiện, đăng ký các hồ sơ người sử dụng và tạo các hồ sơ tự thông báo (“vùng tương tác”).

   Để có thể sử dụng đầy đủ tiện ích dịch vụ trên Website Jobcats.vn, bạn cần phải đăng ký tạo lập một tài khoản sử dụng và cung cấp Website Jobcats.vn một số thông tin cá nhân nhất định bao gồm mà không giới hạn bởi địa chỉ email để phục vụ cho việc liên lạc giao tiếp giữa bạn và Website JOBCATS cũng như những người sử dụng khác sau này. Bằng việc đăng ký này, bạn đồng ý nhận các Thư thông báo, các thư điện tử hoặc các hình thức truyền thông khác về các sản phẩm và dịch vụ của Website JOBCATS. Các thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo quản và xử lý một cách bảo mật theo Chính Sách Bảo Mật của Website JOBCATS.

   Bạn có thể đặt mua sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm với các mức giá niêm yết có sẵn trên Website JOBCATS và việc đặt mua này của bạn sẽ tùy thuộc vào chấp thuận một phần hoặc toàn bộ điều kiện đặt hàng này của Website JOBCATS. Việc chấp thuận này của Website JOBCATS chỉ có hiệu lực ràng buộc khi bạn đã thanh toán hoặc các thông tin về thanh toán của bạn đã được xác nhận..

 1. Quy định chung

Trong Quy chế này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa sau đây:

Sàn giao dịch thương mại điện tử JOBCATS là trang web https://www.jobcats.vn trực thuộc Cty TNHH GEENE (“GEENE”). Đây là website sàn giao dịch thương mại điện tử, nơi các tổ chức, cá nhân có thể trao đổi thông tin.

Tên đơn vị đăng ký: CÔNG TY TNHH GEENE

Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH GEENE   

Số điện thoại: 02438611222

 Địa chỉ trụ sở: Tầng 1, nhà A3, khu A, TT1, Ô 3, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tên người đại diện: Trần Thị Ngọc

Số điện thoại: 0961152678

Email: ngocsarah91@gmail.com

Địa chỉ: 503 Chung Cư Rice City (tòa trung), Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0107756222

Ngày cấp: 14/03/2017

Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư và thành phố Hà Nội

Thành viên: là tố chức/ cá nhân đăng ký sử dụng trang web JOBCATS, bao gồm công ty xuất khẩu lao động và Người tìm việc muốn sang Nhật làm việc.

Nội dung giao dịch: Các đơn hàng làm việc tại Nhật

Sở hữu Trí tuệ: Bạn thừa nhận, Website JOBCATS cho phép truy cập đến Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ) (“Quyền Sở hữu Trí tuệ”), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

 1. Quy trình giao dịch
 1. Quy trình dành cho người mua hàng/ sử dụng dịch vụ( dành cho ứng viên):

Ứng viên sẽ tự tạo cho mình một tài khoản điền đầy đủ các thông tin bắt buộc trên website: www.Jobcats.vn và có trách nhiệm bảo mật tài khoản của mình.

Sau khi đăng kí thành công tài khoản trên Jobcats.vn bạn có thể xem được các đơn hàng của các công ty xuất khẩu lao động. Bạn có thể chọn nút ứng tuyển để ứng tuyển vào các công việc bạn muốn tham gia  hoặc chọn nút dự tuyển để theo dõi công ty mà bạn yêu thích.

Ứng viên có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra mail thông báo từ Jobcats.vn để cập nhật thông tin một cách nhanh nhất.

 1. Quy trình dành cho người đối tác( nhà tuyển dụng)

Doanh nghiệp sẽ tự tạo cho mình một tài khoản điền đầy đủ các thông tin bắt buộc trên website:www.Jobcats.vn và có trách nhiệm bảo mật tài khoản của mình.

Sau khi đăng kí thành công tài khoản trên Jobcats.vn doanh nghiệp có thể xem được hồ sơ của các ứng viên. Doanh nghiệp có thể chọn nút tuyển dụng để tuyển dụng các ứng viên tiềm năng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Và chọn nút yêu thích để chọn ứng viên đó làm ứng viên tiềm năng.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra mail thông báo từ Jobcats.vn để cập nhật thông tin một cách nhanh nhất.Sau khi bạn đã thanh toán Phí Dịch vụ và/hoặc kích hoạt các Dịch vụ đã đặt mua, chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu tạm ngưng hoặc hủy bỏ các Dịch vụ đã đặt mua, hoặc hoàn phí dịch vụ, hoặc thay đổi dịch vụ.

Bạn được quyền đăng tải nội dung thông tin đăng tuyển của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của các nội dung này.

Bạn phải kích hoạt Dịch vụ đã mua trong thời hạn sử dụng. Khi hết thời hạn sử dụng, bất kỳ Dịch vụ đã mua nhưng chưa được kích hoạt sẽ không còn giá trị sử dụng.

Trường hợp do lỗi cố ý của chúng tôi mà sau 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày bạn có thông báo nhắc nhở bằng văn bản về vi phạm mà chúng tôi vẫn chưa tiến hành khắc phục sai phạm này, chúng tôi sẽ hoàn trả cho bạn Phí Dịch vụ tương ứng với Dịch vụ chưa sử dụng theo Đơn đặt hàng/Hợp đồng Dịch vụ mà chúng tôi không cung cấp theo đúng thỏa thuận giữa hai bên.

 1. Quy trình giao nhận vận chuyển (quy trình giao dịch)

Quy trình Tuyển dụng: Khi nhà tuyển dụng “tuyển dụng” ứng viên.

Nhà tuyển dụng vào mục “nhân sự” để đọc CV-hồ sơ ứng viên. Tuyển ứng viên vào đơn hàng phù hợp hoặc vị trí dự tuyển. Ứng viên đồng ý và Tuyển dụng thành công.

Quy trình ứng tuyển: Khi ứng viên “ứng tuyển” vào đơn hàng của nhà Tuyển dụng.

Ứng viên có thể đọc toàn bộ thông tin của đơn hàng và “ứng tuyển” vào vị trí công việc yêu thích và phù hợp.Nhà Tuyển dụng đồng ý và Ứng tuyển thành công.

 1. Quy trình xác nhận/ hủy đơn hàng

Quy trình giao dịch chỉ được thực hiện trên sự đồng ý của cả hai bên nhà Tuyển dụng và Người tìm việc. Giao dịch thành công khi có sự đồng ý của cả hai bên.

Trường hợp một trong hai bên không đồng ý yêu cầu thì giao dịch bị hủy bỏ.

 1. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền (không có)
 2. Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm; (không có)
 3. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại;

Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS và thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

 1. Quy trình thanh toán
 1. Thanh toán giữa người mua- người bán( khách hàng và đối tác ...)(không có)
 2. Thanh toán giữa đối tác-Nhà Tuyển dụng và Ban quản lý Website/ứng dụng

Nhà Tuyển dụng có thể sử dụng các dịch vụ có sẵn trên jobcats.vn. Các dịch vụ bao gồm: Quảng cáo thương hiệu của nhà Tuyển dụng trên website jobcats.vn, tuyển dụng trực tiếp người tìm việc dựa trên hợp đồng lao động được kí kết giữa nhà Tuyển dụng và ban quản lý website.

Hình thức thanh toán: Trả sau

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản

Hạn thanh toán: Cuối tháng

Điều kiện: Phí Dịch vụ phải được thanh toán chậm nhất vào Ngày thanh toán quy định trên website. Các Dịch vụ đặt mua sẽ được kích hoạt ngay sau khi Khách hàng thanh toán Phí Dịch vụ.

Nếu quá Ngày thanh toán mà Khách hàng vẫn chưa thực hiện thanh toán Phí Dịch vụ, thì Công ty có quyền tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho đến khi việc thanh toán được thực hiện đầy đủ.

Công ty sẽ xuất Hóa đơn Thuế GTGT theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin xuất Hóa đơn Thuế GTGT.

 1. Đảm bảo an toàn giao dịch

- Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn sử dụng dịch vụ như sau:

 • Quản lý thông tin của Doanh nghiệp, Người tìm việc: Khi đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ, quảng cáo trên Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS, Doanh nghiệp, người sử dụng phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: thông tin liên lạc, địa chỉ, quê quán, trình độ học vấn đối với cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với thành viên là tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS đưa vào dữ liệu quản lý và bảo mật.
 • Kiểm soát giao dịch của doanh nghiệp: Các giao dịch của Doanh nghiệp với Nguời tìm việc sẽ được Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS ghi chép, sao lưu lại trên lịch sử giao dịch, thường xuyên cập nhật tình trạng và báo cáo với doanh nghiệp.
 • Hình thức thanh toán: Người tìm việc không cần chi trả bất cứ chi phí gì. Nhà tuyển dụng sẽ thanh toán chi phí theo giá thành đã được thông báo trong hợp đồng. Hình thức thanh toán là trả sau và chuyển khoản. Sau khi giao dịch thành công mới phát sinh phí. An toàn tuyệt đối cho người sử dụng dịch vụ.
 1. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Khi người sử dụng đăng ký sử dụng trang web Job Cats, người sử dụng sẽ được yêu cầu khởi tạo tài khoản có mật khẩu. Chúng tôi khuyến nghị người sử dụng giữ mật khẩu này bảo mật và không được tiết lộ hoặc chia sẻ với bất kỳ ai. Nếu người sử dụng biết hoặc nghi ngờ người khác biết mật khẩu của người sử dụng, người sử dụng có thể tự thay đổi mật khẩu trên trang cá nhân hoặc thông báo với chúng tôi ngay lập tức bằng cách liên hệ với chúng tôi tới số hotline 0243 8611 222.

Khi Job Cats phát hiện người sử dụng có hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng không đúng mục đích trang web Job Cats, chúng tôi có thể yêu cầu người sử dụng thay đổi mật khẩu hoặc chúng tôi có thể khóa tài khoản của người sử dụng tạm thời để đảm bảo tính bảo mật.

Khi người sử dụng tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng trực tuyến, thông tin đó có thể bị người khác thu thập và sử dụng.

Trường hợp người sử dụng mất mật khẩu hoặc hoặc sử dụng không đúng mục đích trang web Job Cats, người sử dụng phải chịu tất cả sự mất mát hoặc thiệt hại phát sinh và chịu trách nhiệm sẽ bồi thường hoàn toàn cho Job Cats trong trường hợp Job Cats có xảy ra mất mát hoặc thiệt hại.

Đáng tiếc là không có dữ liệu nào truyền trên Internet có thể bảo đảm an toàn 100%. Do vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng, Website jobcats.vn có thể không thể bảo đảm hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin bất kỳ mà người sử dụng chuyển tới chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và người sử dụng phải tự chịu rủi ro. Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin người sử dụng gửi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của chúng tôi.

 1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Đối với ứng viên bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn, tình trạng sức khỏe (thị lực, cân nặng, chiều cao, thuận tay nào,..).

Đối với Doanh nghiệp bao gồm: Tên doanh nghiệp, địa chỉ, mô tả hình thức hoạt động, quy mô...

 1. Phạm vi sử dụng thông tin: Để thực hiện giao dịch tuyển dụng trên website Jobcats.vn
 2. Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin được lưu lại trên dữ liệu của jobcats.vn
 3. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Những doanh nghiệp và Người tìm việc đã đăng ký tài khoản trên Jobcats.vn.Chỉ khi là thành viên của jobcats mới có thể xem được thông tin.

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

Tên đăng ký: CÔNG TY TNHH GEENE

Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH GEENE   

 Tên người đại diện: Trần Thị Ngọc

 Số điện thoại: 02438611222

 Địa chỉ trụ sở: Tầng 1, nhà A3, khu A, TT1, Ô 3, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Doanh nghiệp cũng giống như Người tìm việc có thể tiếp cận được mọi thông tin trên website jobcats.vn. Sau khi đăng nhập tài khoản trên jobcats.vn thì có thể sửa đổi, cập nhật dữ liệu cá nhân hoặc thay đổi mật khẩu.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Mọi thông tin của khách hàng đều được bảo mật một cách tuyệt đối. Số điện thoại và địa chỉ của người tìm việc sẽ được bảo mật. Nhà tuyển dụng chỉ xem được thông tin của ứng viên khi ứng viên đồng ý tham gia ứng tuyển công ty.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, thành viên có thể cung cấp các thông tin, chứng cứ liên quan đến việc này theo địa chỉ :

CÔNG TY TNHH GEENE     

Địa chỉ trụ sở: Tầng 1, nhà A3, khu A, TT1, Ô 3, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 02438611222

Gmail: surport@jobcats.vn hoặc info@jobcats.vn

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của thành viên, Bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại có trách nhiệm tìm ra nguyên nhân khiếu nại và đưa ra phương án giải quyết. Trả lời cho thành viên về kết quả giải quyết khiếu nại. Tùy theo mức độ, tính chất của việc khiếu nại mà Bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại sẽ có biện pháp giải quyết cụ thể.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được khiếu nại của thành viên thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

 1. Quản lý thông tin xấu

Quy định về đăng thông tin: Thông tin việc làm mà nhà Tuyển dụng đăng lên phải là những thông tin liên quan đến xuất khẩu lao động Nhật Bản. Mọi thông tin không liên quan khác( thông tin không liên quan đến xuất khẩu lao động, thông tin có nội dung bôi xấu website, nội dung thông tin mang tính chất đồi trụy… ) nếu đăng lên sẽ bị cảnh cáo vi phạm nội quy, tùy thuộc mức độ có thể sẽ bị khóa tài khoản và tạm dừng mọi hoạt động trên website jobcats.vn.

Bằng việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng dịch vụ tại trang website Job Cats, người sử dụng đồng ý để Job Cats, các công ty liên kết, đơn vị trực thuộc và các thành viên trực thuộc Công ty TNHH GEENE có thể sử dụng thông tin của người sử dụng, dù đó là thông tin cá nhân, nhân khẩu học, đều nhằm mục đích điều hành và cải tiến Website Job Cats, tăng cường tiện ích cho người sử dụng hoặc giới thiệu và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi có về người sử dụng thông qua quá trình người sử dụng đăng ký hoặc sử dụng Cookies để lưu và theo dõi thông tin về người sử dụng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

(Giải nghĩa Cookies: Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới trình duyệt của người sử dụng từ máy chủ web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của người sử dụng. Thông qua cookie:

 1. Chúng tôi nắm được các thông tin từ người sử dụng tại lần cuối cùng của người sử dụng truy cập website.
 2. Lưu theo yêu cầu của người sử dụng hoặc lưu thông tin truy cập lên máy của người sử dụng để người sử dụng không phải nhập lại mỗi lần ghé thăm website của chúng tôi
 3. Cho phép người sử dụng “kiểm tra danh sách” các công việc mà người sử dụng muốn đánh dấu để giữ lại và xem sau này.)

Chúng tôi có thể dùng thông tin liên lạc của người sử dụng để gửi cho người sử dụng email hoặc các thông báo khác về những cập nhật tại website tuyển dụng của jobcats.vn. Nội dung và tần suất của những thông báo này sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào thông tin mà chúng tôi có về người sử dụng.

Chúng tôi có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho người sử dụng về những sản phẩm và dịch vụ do Website jobcats.vn hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của người sử dụng về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của GEENE, hoặc các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng.

Chúng tôi có thể dùng tên người sử dụng, tên hay logo của công ty người sử dụng, hay thông tin khác hoặc từ các quảng cáo tuyển dụng hoặc tài khoản xem hồ sơ ứng viên của người sử dụng cho bất kỳ hay tất cả các mục đích tiếp thị của Công ty TNHH GEENE. Ví dụ, các tên hay logo công ty có thể được dùng trong quảng cáo trên báo, thư gửi trực tiếp, phương tiện bán hàng, áp phích quảng cáo và các tài liệu khác liên quan đến Website Job Cats hay các tài sản khác của Công ty TNHH GEENE.

Để là cầu nối giữa Công ty XKLĐ Nhật Bản và Người tìm việc, hồ sơ của Người tìm việc và Thông tin tuyển dụng của Công ty XKLĐ Nhật Bản được hiển thị trên website Job Cats. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu một bên thứ 3 cố tình lấy thông tin của người dùng bất hợp pháp mà chưa được sự cho phép của chúng tôi. Bên thứ 3 sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và xâm phạm tài sản của chúng tôi (bao gồm tất cả các nội dung trên website Job Cats).

Bất kỳ phản hồi nào người sử dụng gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó (chẳng hạn các câu chuyện thành công) cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với người sử dụng để có thêm thông tin.

 1. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Sàn giao dịch thương mại điện tử JOBCATS cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS. JOBCATS sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng.

Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT: ĐT: 02438611222, E-mail: support@Jobcats.vn. Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

 1. Quyền và trách nhiệm của ban quản lý Website TMĐT JOBCATS.VN
 • Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của Doanh nghiệp và Người tìm việc

Doanh nghiệp và Người tìm việc sau khi đăng kí tạo tài khoản trên JOBCATS có mail xác nhận từ sàn giao dịch JOBCATS. Sau khi kích vào mail xác nhận thì tài khoản của Người sử dụng dịch vụ mới được kích hoạt.

Doanh nghiệp và Người tìm việc có thể đổi mật khẩu nếu cảm thấy nghi vấn, không an toàn.

Trường hợp quên mật khẩu nhập email đăng ký để lấy lại được mật khẩu.

 

Quản lý thông tin xấu

 • Lạm dụng Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS

Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS và cộng đồng cộng tác để giữ các Trang web và dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS làm việc đúng đắn và an toàn cộng đồng. Xin hãy thông báo cho Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS các vấn đề, nội dung và chính sách mang tính công kích, làm tổn hại đến Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS. Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS cố gắng để đảm bảo rằng các thông tin viêc làm được đăng tải là chính xác, an toàn. Nếu có thông tin bôi xấu, công kích, gây nhiễu, xin thông báo để Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS có thể tiến hành điều tra.

 Thành viên không được sử dụng e-mail giả, giả thành người khác hoặc gây nhầm lẫn cho Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS hoặc bên thứ ba về nội dung thông tin được cập nhật trên Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS.

Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia Website/ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử JOBCATS.VN

1. Quyền và trách nhiệm của sàn giao dịch thương mại điện tử jobcats.vn

 Quyền của sàn giao dịch điện tử jobcats.vn : Sàn giao dịch thương mại điện tử jobcats.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà sàn giao dịch điện tử jobcats.vn nêu ra:

 • Khi Job Cats phát hiện người sử dụng có hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng không đúng mục đích trang web Job Cats, chúng tôi có quyền yêu cầu người sử dụng thay đổi mật khẩu hoặc chúng tôi có thể khóa tài khoản của người sử dụng tạm thời để đảm bảo tính bảo mật.
 • Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS chính thức có hiệu lực kể từ ngày đăng lên website Sàn giao dịch TMĐT SÀN GIAO DỊCH TMĐT JOBCATS. Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS có quyền điều chỉnh, thay đổi Quy chế này cho phù hợp với thực tiễn hoạt động và có trách nhiệm thông báo lên Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS cho các thành viên biết.
 • Chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của GEENE, hoặc các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng.
 • Chúng tôi có quyền dùng tên người sử dụng, tên hay logo của công ty người sử dụng, hay thông tin khác hoặc từ các quảng cáo tuyển dụng hoặc tài khoản xem hồ sơ ứng viên của người sử dụng cho bất kỳ hay tất cả các mục đích tiếp thị của Công ty TNHH GEENE. Ví dụ, các tên hay logo công ty có thể được dùng trong quảng cáo trên báo, thư gửi trực tiếp, phương tiện bán hàng, áp phích quảng cáo và các tài liệu khác liên quan đến Website Job Cats hay các tài sản khác của Công ty TNHH GEENE.
 • Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS có nghĩa vụ thông báo cho Thành viên bằng email đến địa chỉ email Thành viên cung cấp cho 'Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS trong quá trình đăng ký. Thông báo sẽ được cho là đã nhận 24 giờ sau khi email được gửi đi, trừ khi bên gửi được thông báo rằng địa chỉ email không hợp lệ
 • Khi thành viên vi phạm điều khoản được quy định trong quy chế hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS thì ban quản trị có thể, ngay lập tức chấm dứt các Điều khoản và Điều kiện hoặc hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả các quyền lợi của Thành viên được cấp theo các Điều khoản và Điều kiện mà không cần thông báo trước cho Thành viên. Khi chấm dứt Thỏa thuận này, Thành viên sẽ phải ngay lập tức ngừng việc truy cập và sử dụng Trang web, và Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS. Ngoài ra, ban quản trị có quyền ngay lập tức thu hồi tất cả các mật khẩu và xác định tài khoản đã cấp cho Thành viên và từ chối truy cập và sử dụng Trang web một phần hoặc toàn bộ. Việc chấm dứt thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ tương ứng (bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ thanh toán) của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt. Hơn nữa, Thành viên đồng ý rằng Trang web sẽ không chịu trách nhiệm với Thành viên hoặc bất kỳ người nào khác kết quả của bất kỳ đình chỉ hoặc chấm dứt đó. Nếu Thành viên không hài lòng với Trang web hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện, quy định, chính sách, hướng dẫn, hoặc thực hành của CÔNG TY TNHH GEENE điều hành trang web, biện pháp khắc phục duy nhất là ngưng sử dụng trang web.

2. Quyền lợi của Thành viên

2.1  Khi đăng ký trở thành Thành viên của Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS và được Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS chấp thuận. Thành viên sẽ được quyền đăng thông tin đơn hàng để tuyển ứng viên, tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá doanh nghiệp của mình trên Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS.
2.2  Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý thông tin và các giao dịch của mình trên Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS.
2.3  Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc đăng tuyển thông tin tuyển dụng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS..
2.4  Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS.

3. Nghĩa vụ của Thành viên

3.1  Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
3.2  Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS và những thông tin đăng tải lên Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS là chính xác và hoàn chỉnh. Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.
3.3  Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT JOBCATS.
3.4  Thành viên có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
3.5  Thành viên phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh to&